Logo text

Aerobní filmy v otrlém Aeru

GD FI
26 01 2012

Za nedlouho bude v Praze v kině Aero probíhat již 8. ročník festivalu těch nejúchýlnějších filmů, jaké na naší planetě vznikají. Už po třetí v řadě se vizuálu ujal Michal Škapa, kterému je tato tématika blízká a může se na plakátech a dalších vizuálech doslova vyřádit. A1 plakáty se navíc tisknou sítotiskem v Meetfactory, je možné je získat během festivalu nebo pak v Terryho ponožkách v kině Světozor. Tento ročník festivalu se zaměřuje na aerobní cvičení a jiné tělocviky s občasným upadnutím hlavy nebo penisu. Připravte si cvičební gear a koukejte naklusat v polovine února do Aera.

Festival otrlého diváka
14. – 19. února 2012
kino Aero, Praha


průvodní slovo
-————————————————————————————————————————————————

Světem cloumají krize, ovzduším krouží radioaktivní mraky z Japonska, a navíc máme před sebou rok 2012, o jehož spektakularitě a dojemnosti nás už varovali Roland Emmerich i Erich von Däniken. V těžké době je proto potřeba se vrátit k pevným hodnotám a léty prověřeným zásadám. Letošní ročník Festivalu otrlého diváka tudíž podprahově oživuje odkaz předního velikána české kultury a příznivce closeted gay radovánek. Tím nemáme na mysli pána, jenž vešel do dějin svou kleptomanií fixovanou na psací potřeby, nýbrž Jaroslava Foglara a jeho systém životních i každodenních zásad pro sošné mladé árijské muže známý coby Modrý život. Stejně jako řada jiných vzorných hochů, i my se hrdě hlásíme k odkazu započatému Láďou Vilemínem z bible Přístav volá a utužovanému dalšími zásadními díly queer literatury jako Rychlé šípy, Hoši od bobří řeky či Modrá rokle. Proto jsme také jako centrální téma programu ustanovili aerobní filmy, kterými vzdáváme hold zdravému pohybu na zdravém těle a zásadě pravidelného cvičení při otevřeném okně; ideálně bez svršků. Důležitost slušné mluvy, čištění zubů a mytí studenou vodou připomeneme v esenciálním díle Žena, které nám ukáže, jak Foglarovy ideály úspěšně zakořenily ve všedním životě americké středostavovské rodiny. Především ale festival umožňuje mít takřka celý jeden únorový týden v tabulce Modrého života zaškrtnutou položku Radostný pocit. Právě tím diváky naplní návštěva promítání žertovných obskurit, klasických hororů, šťavnatých novinek, rozverných filmů o lovení bobříků či interaktivních projekcí. Přijďte si utužit své morální i fyzické vlastnosti po vzoru příslušníků modré krve!

otrlydivak.cz
834.cz

key