Logo text

Výstava
Jan Gemrot
Metaplasia

18 01 2011

Metaplasia. Nejnovější tvorba Jana Gemrota je daleko snovější a duchovnější, než by se mohlo na první pohled zdát.

V obrazech, jejichž téma již několikrát použil, se velmi snadno můžeme dopátrat odkazu Eadwearda Muybridge, fotografa, průkopníka sekvenčního pohybu, lidského aktu a také vynálezce kinematoskopu.

Janův obraz Let volavky pak vychází z díla Žena scházející ze schodů ze série The Human Figure in Motion. Ženská smyslnost a křehkost je nahrazena ladností pohybu ptačích perutí. Avšak zásadním rozdílem mezi Gemrotovými obrazy a fotografiemi Muybridge je práce s časem. U sekvenční fotografie jde o navození reálného pohybu. V malbě naopak o zmrazení momentu, zmrazení času v ještě působivější živosti, než je sama realita.

První dva obrazy z cyklu Ikebana Mortis zpočátku působí jako odraz zapomenutých rostlin, tak dobře známých z normalizačních domácností. Z čeho však vznikly, a čím to, že jsou tak krásné a tajemné? Je to dáno
systémem zachování života, ať už si to vysvětlujeme duchovně, či vědecky.

Jsou to mrtví tlející vojáci, symbol marnosti válek, symbol lidské pýchy. Smrt, kterou země vstřebá dá vzniknout novému životu. To je Metaplasia – přeměna jedné tkáně v druhou. Odvíjí se před námi tedy jistá proměna, téměř reinkarnace chceme-li, a především zde dochází k procesu zachování energie.

Přítomnost proměny v obsahu obrazového cyklu se ale odráží i v samotné technice malby – jeho precizně ztvárněné hyperrealistické výjevy se zhmotňují před našima očima ve fázích z ploch tašistických, expresivních i čistě abstraktních. Nejvýrazněji si můžeme těchto postupů povšimnout v detailech. I proto je bezpochyby
nutné tyto obrazy zkoumat v několika rovinách. Abstrahovat formu a zasnít se z patřičné vzdálenosti, nebo se ponořit do spletitých detailů v blízkosti. Význam toho, co na obraze jasně vidíme a toho, co se dá již pouze tušit, je přínosem typického psychologického podtextu Gemrotovy bravurní hyperrealistické malby.

Přijměte prosím srdečné pozvání na zahájení výstavy Metaplasia, 28.1. 2010 v 19:00, hyperrealistické malby Jana Gemrota do galerie design hotelu The Icon, V Jámě 6, Praha 1.

biggboss / martin kámen