Logo text

Čerpací stanice
z 21. století
> Atelier SAD

A
17 05 2012

Musim přiznat, že mi vždycky udělá radost, když někdo dotáhne do finále něco, co odpovídá naší současnosti. Čerpací stanice GAS od architektonického Ateliéru SAD je poměrně hojně publikovaná realizace a určitě se mnoho z vás s touhle čerstvě vypadající benzínkou již setkalo. Ti z vás, kteří doposud neměli to štěstí, čtěte a sledujte následující informace. Fotografie jsou od Tomáše Součka, autora knihy Kmeny a vše vysvětlující text přímo od Atelieru SAD:
Návrh benzinové čerpací stanice vychází z celkového konceptu sítě benzinových stanic, který rovněž zpracovával náš ateliér. Řešili jsme celkový koncept originální sítě čerpacích stanic ve Slovenské republice, který by se měl výrazně odlišovat od současného obecně přijímaného vzhledu těchto staveb. Koncept byl zpracováván univerzálně tak, aby si benzínka zachovala charakteristický vzhled od jedno stojanové až po velikou dálniční.
Pilotní benzinová pumpa v Matuškově je dvou stojanová s malým kioskem. Zastřešení prostoru určeného k čerpání pohonných hmot je řešeno zakřivenou plochou, nesenou třemi sloupy. Střešní plocha řeší prostor nad stojany pohonných hmot a částečně nad kioskem – suchý průchod do kiosku. Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci nosných svislých sloupů a vodorovné desky, která do sloupů plynule přechází. Půdorysně vychází zastřešení z rotačních sloupů trychtýřového tvaru navzájem propojených pomocí rovné desky. Tento systém umožňuje velkou variabilitu sestav sloupů při zachování celkového výrazu stanice. Odvodnění střechy je řešeno vyspádováním do dešťových vpustí, které jsou svedeny středem každého sloupu do dešťové kanalizace. Ve sloupech jsou vedeny i další technologie (elektřina, odvětrání, atd.). Ve střešní skořepině jsou zabudována svítidla.
Čerpací stanice pohonných hmot zajišťuje služby motoristům. Kiosk tvoří prostory pro samoobslužný prodej olejů, mazacích tuků, auto součástek, autodoplňků a pod. Dále nabízí prodej vybraných potravin a poživatin. V prostorách prodejny jsou dvě pokladny. Uvedené funkční celky mají navrhnuté i potřebné prostorové a technické zázemí (t.j. sklady, sociální a hygienické prostory pro obsluhu a návštěvníky, šatnu pro zaměstnance, kancelář, zdroj tepla a teplé vody, telefon). Hygienická zařízení pro návštěvníky jsou přístupná přímo z prodejny. Vstup do kiosku je stavebními úpravami přístupný i pro osoby s omezenou schopností pohybu.

ČS PH GAS
Rok realizace
2011
Autoři
MgA. Adam Jirkal & MgA. Jerry Koza& Koen Huyghe
Odpovědný projektant
Ing. Tomáš Kalhous
Spolupracovali
Ing. Arch. Vít Markvart & Dušan Sinetar
Stavební management
C – Partners SK
Technologické řešenípro
GLOBAL SK
Lokalita
Slovensko – Matúškovo

518