Logo text

Erick van Egeraat
Industriální Katedrála V Dánsku

A
12 09 2014

Městečko Roskilde v Dánsku již není známé pouze svou gotickou katedrálou zapsanou v UNESCO.
V rovinaté krajině se tyčí do výše ikonická stavba spalovny, kterou navrhl po vyhrané soutěži dánský architekt Erick van Egeraat. Elektrárna, která spaluje odpad z devíti okolních obcí a současně vytváří energii pro celý region Roskilde, je schválně koncipována tak, aby dodala hodnotu jinak čistě industriálnímu okolí. Fasádní plášť je tvořen ze dvou navzájem doplňujících se vrstev. Vnitřní vrstva poskytuje klimatickou bariéru a dovoluje tak druhé vrstvě z hliníkových desek s nepravidelnými kruhovými výřezy, aby se částečně otevírala. V noci podsvícená fasáda má být metaforu světelného majáku či věže jako symbolu energetické přeměny v elektrárně.
Spalovna se sama sebe snaží reprezentovat jako stavbu supermoderní, dbající na udržitelný rozvoj, která mění celkový pojem zacházení s odpadem.

marek