Logo text

Design Research Laboratory
OWO

A
09 03 2015

Nedávno probíhaly veřejné obhajoby studentských projektů Design Research Laboratory (DRL), která je součastí londýnské AA school of architecture. Představení projektů probíhalo obdobně jako na vídeňské škole die Angewandte o které jste se mohli dočíst v článcích The Future is Now. Jedním z nejzajímavějších projektů bylo OWO. Projekt vznikl ve studiu Theo Spyropoulose, jejímž motem je “Self-Aware, Self-Structured Robotic Ecologies“. Architektura, která je autonomní, uvědomuje si sama sebe, je přestavitelná, interaktivní, dočasná…

OWO představuje nový model tvorby prostředí, který na základě jednoduchých pravidel a interakcí vytváří složitý systém, který je schopný se pohybovat, přestavovat a měnit v čase jako živý organismus.

Tento zakladní koncept nepředstavuje dnes nic nového. Avšak velkým rozdílem oproti vizím, které staví na obdobných principech je, že projekt se nepohybuje v teorotecké rovině, ale jádrem projektu je právě vývoj fyzických protopypů. Základem jsou pneumatičtí „červy“ s oválnýma plexi-hlavama, na jejíchž konci jsou přísavky. Tyto přísavky slouží ke spojení se dalším červem. Postupným spojováním s jinými červy se rozrůstá a mění možnost pohybu vzniklého agregátu. Na těchto prototypech se pak ověřuje a zkoumá způsob pohybu, propojení a komunikace s dalšími roboty.

Na internety ještě neunikla kompletní prezentace se všemi souvislostmi. Zatím si tak můžeme vychutnat samotnej červí prototyp, kterej dle komentáře jedné pozvané kritičky „je ohromě sexy“.

Na přiloženém videu je prezentace všech projektů studia DRL, které se zabývaly stejným tématem. Je si tak možné porovnat různé přístupy zpracování danéhu tématu. Více o studiu DRL je možné najít zde.

kwai chang cyber caine