Logo text

Architecture and Extreme Environment > Sandwright

T A
08 06 2015

Poctivej zářez si zapsala slovenská architektka Adriana Debnárová s sprojektem Sandwright. Projekt vznikl jako diplomová práce na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a získal mezinárodní ocennění Archiprix které se uděluje jednou za dva roky.

Návrh se zabývá extrémním pouštním prostředím. Reaguje na nedostatek zdrojů a postupné rozšiřování pouší. Jádrem projektu jsou roboti kteři putují pouští. Využivájí sluneční energie a klasické soustavy čoček, pomocí které koncentrují paprsky a taví písek do hmoty podobné sklu. Roboti vlastně pracují jako 3d tiskárny jejichž ambicí je tisknout přístřešky v poušti a vytvářet stiněné prostředí, kde se bude kumulovat vlhkost a mohou vynikat oázy.

kwai chang cyber caine