Logo text

The Metropol Parasol
Fantazie!

A
31 03 2011

Svět nám utíká neuvěřitelnym tempem a jedno z míst kde se nebáli pustit do samotného městského centra skutečně současnou organickou architekturu je španělská Sevilla. Tato fantastická betonovo-dřevěná struktura, vznášející se nad úrovní náměstí, vystřídala naštěstí původní záměr stavby podzemních i nadzemních gráží. Projekt berlínské architektonické kanceláře J.Mayer H. byl oficiálně otevřen minulou neděli a jeho náplň čítá v širokém záběru od muzea, po místo konání farmářských trhů, nadúrovňové náměstí, restauraci, kanceláře a mnoho dalších funkcí. Při leteckém pohledu vynikne elegantnost a organičnost stavby, která dostala název The Metropol Parasol. Údajně se jedná o největší dřevěnou konstrukci na světě.

518