Logo text

Zeb One > vernisáž výstavy LETTERS

GR
29 10 2016

Ve čtvrtek 3.11.2016 od 19:00 proběhne v The Chemistry Gallery vernisáž výstavy LETTERS, za kterou stojí ZEB ONE.

Zeb One je dalším z writerů, který překročil hranice mezi ulicí a galerijní scénou a připojil se ke stále sílícímu trendu posledních let charakteristickému postupným pronikáním jazyka graffiti do volného umění bez přívlastků. V rámci graffity komunity patří už dlouho k nepřehlédnutelným autorům, jejichž pozice je daná a vymezená respektem v domácí oborové historii. To ostatně platí i o celé TOP crew, kterou společně s Nierem a Mindem zakládal. Přestože, nebo právě proto, že už má chvíle nejaktivnější činnosti nějaký čas za sebou, nabízela se – jako u jiných výrazných autorů – otázka, kam bude jeho další cesta směřovat. Odpověď na ni může dát i tahle výstava. Jmenuje se Letters a už její název dává zřetelně najevo jak zónu, ke které náleží, tak hlavní objekt jeho zájmu. Respektive objekty. Zeb One sice už před několika lety překročil svůj writerský stín, když začal pokoušet techniku štětcové malby a zabývat se problematikou závěsného obrazu, ale jinak se toho u něj změnilo jen málo a v mnoha ohledech dál zůstává sám sebou.

I když se Zeb One pustil na pro něj nové galerijní teritorium relativně nedávno a Letters je možné pokládat za jeho v pravém slova smyslu první samostatnou výstavu, je jasné, že má ambici se zařadit mezi sledované autory. Ne náhodou jeho práce vzbudily svou kvalitou pozornost už před rokem při kolektivní přehlídce autorů, kteří mají kořeny v graffiti, nazvané Views, konané právě v The Chemistry Gallery.

Výstava je součástí doprovodných programů akce Czech Design Week, která probíhá v Kafkově domě od 7.11. do 13.11.2016.