Logo text

Pasta Oner > Near to Heaven

GD
13 11 2016

Nově se probouzející umělecké centrum PRAGOVKA Art District skrývá přes 40 ateliérů umělců různých zaměření. Nově v ní pracuje i umělec, kterého není třeba představovat – Pasta Oner. Ačkoli si Pasta pronajal ateliér na takzvané „Pragovce“ již před necelým rokem, jeho prvním výraznějším počinem v tomto prostředí bude dlouho utajovaná výstava NEAR TO HEAVEN, připravovaná ve spolupráci s kurátorem Pavlem Kubesou, která bude zahájena 14. 11. 2016 v 18:00.

Pasta Oner, vlastním jménem Zdeněk Řenda, současný vizuální umělec, již roky působí převážně v galerijním prostředí, v němž systematicky prezentuje a rozvíjí své charakteristické vizuální tvarosloví a kontroverzní tematiku.

V nové sérii obrazů, představených v rámci výstavy Near to Heaven, se však umělec představí ve formálně mnohem aktuálnější podobě. Posunutím své rétoriky nevybíravým směrem a mnohem minimalističtí, převážně monochromatickou vizualitou, upřednostňuje Pasta nově spíše koncepční stránku svých děl a nově pracuje se speciální technikou leptání polystyrenu.

„V době, kdy žijeme v tzv. „post-truth-society“, tedy v éře, v níž „pravda“ přestává být hodnotou a opěrným bodem pro komunikaci jakéhokoliv politického či společenského programu, a současně v době, v níž se hovoří o selhání (řekněme převážně politických) elit v schopnosti komunikovat realisticky argumentované postoje v širším kulturním dialogu, ukazuje Pasta pevné stanovisko vůči dnešní (pravděpodobně nejen západní) civilizaci způsobem, který stále zůstává srozumitelný. Jeho díla přestávají být líbivá, jdou na dřeň, někdy se až „rozpouští ve formě“, převyprávějí dřívější mýty a narativy“, dodává kurátor výstavy Pavel Kubesa.