Logo text

Enrico Marini enters the kingdom of The Dark Knight

C A
15 09 2017

ENG
One of the kings of European comics, the Italian artistic draftsman Enrico Marini makes a deafening entrance to the kingdom of the Dark Knight. In fall 2017, under the wings of DC Comics and the French Dargaud, there is the first installment of his opus called The Dark Prince Charming coming out, and it is absolutely obvious that Gotham City will be an utter eye candy for every single comic and architecture geek in Marini’s delivery. On a Gothic gargoyle, Batman is majestically towering over the pulsating heart of the gloomy metropolis so indefinitely eclectic in style. As if you found yourself in the skin of the Dark Knight at least for a brief moment and witnessed the life, vitality and effervescence of the vision of a kinetic city that, through its visual identity, celebrates fine arts, classical as well as modern architecture, and technology. You can see a Neo-Gothic marble cathedral, imprints of the hi-tech, an echo of Nolan’s Gotham City interpretation featuring the metropolis as “steroid-doped New York”, but, above all, a number of references and tribute to Hugh Ferris’ lifework. This legendary architectural draftsman and designer whose work accelerated in the 1920s and 30s can retrospectively be considered a conceptual artist. His extraordinarily ever-captivating noir drawings and paintings of mostly unrealized Art Deco buildings contain precisely the same degree of aerodynamics, magnificence, and theatricality as Marini’s scene with a splendid film shot mood is endowed with. Just like Batman, you own Gotham City at that particular moment – the city of the past and the world of tomorrow.

CZ
Jeden z králů evropského komiksu, italský kreslíř Enrico Marini ohlušujícím způsobem vstupuje do království Temného rytíře. Na podzim 2017 pod křídly DC Comics a francouzského Dargaudu vychází první část jeho opusu The Dark Prince Charming a je naprosto očividné, že Gotham City v jeho podání bude hotovou pastvou pro oči všech komiksových a architektonických geeků. Batman se majestátně tyčí na gotickém chrliči, pod jeho dohledem tepe srdce potemnělé, stylově nekonečně eklektické metropole. Jakoby jste se alespoň na okamžik ocitli v rytířově kůži a byli svědky života a živelnosti vize kinetického města, které skrze svou vizuální identitu oslavuje výtvarné umění, klasickou a moderní architekturu a technologie. Spatřujete neogotickou mramorovou katedrálu, otisky hi-techu, dozvuky nolanovské interpretace Gotham City coby „New Yorku na steroidech“, především ale také celou řadu odkazů na životní dílo Hugha Ferrise. Legendárního architektonického kresliče a návrháře, jehož tvorba akcelerovala ve 20. a 30. letech 20. století, lze zpětně považovat za konceptuálního umělce. Jeho dodnes mimořádně podmanivé noirové kresby a malby většinou nerealizovaných art-decových staveb obsahují přesně tu míru aerodynamiky, velkoleposti a teatrálnosti jakými disponuje Mariniho výjev s atmosférou honosného filmového záběru. Stejně jako Batmanovi, i vám tak najednou patří Gotham City – město minulosti i svět zítřka.

HI-RES

MARININSTA

CZ: Ondřej Čížek
ENG: David Petráž