Logo text

Fanatické neurózy vol. 2
aneb vzpomínka na Jana Kaplického

A
11 05 2011

Svatý Ďurech napsal krátký pojednání o ceně artefaktu pro honosně rozvinutý culík, a to v podobě dedikovaného a signovaného CD Dr. Dooom. Náš web Master okamžitě odpověděl linkem v diskuzi na podepsaný originál coveru od kultovní hry Doom 2. Já svou opovědí trochu uhnu od linie ortodoxní popkultury a přikládam fotky artefaktu z roku 2004, v kterém je uloženo hodně silných skutečností a informací. Jedná se o miniCD obsahující prezentační informace k tehdy vznikajícímu dokumentu Profil – Jan Kaplický, v režii Jakuba Wagnera a produkci Elišky Fuchsové. Mezi Eliškou a Kaplickým se v průběhu natáčení tohoto filmu rozvinul vztah, který je myslim dost dopodrobna zachycen v dalším dokumetu a to Oko nad Prahou. Za posledních 10 let jsem si pro podpis šel pouze dvakrát a z toho jednou to bylo k Janu Kaplickému. Po fantastický přednášce v narvaný aule Právnické fakulty, v roce 2004, několik let před masivním vzestupem jeho popularity, ale i před tvrdým nárazem do zdi český reality. Je tomu dva a čvrt roku co zemřel, na zaprášenym chodníku v Dejvicích, před sídlem OSA. S vědomím skoro prohrané bitvy o knihovnu, s radostí nad ten den narozenou dcerou. Byl jsem zapíjet výhru Kaplického projektu na novou budovu Národní knihovny v Praze, následnou neschopnost a nezralost společnosti postavit se legitimně k tomuto vítězství budu zapíjet po zbytek života. Jsem si jist, že je to jeden z nejvýraznějších negativních kulturních precedentů v české novodobé historii. Jinak řečeno, je to obrovskej průser. Nesmyslná debata o knihovně, připomínající hon na čarodejnice, zamlžila a schovala mnohem bláznivější fakt a to je stavba tunelu Blanka v těsném sousedství pozemku původně určeném pro knihovnu. Tunel všech tunelů dnes už místo 8 miliard stoji 30 miliard. Nechali jsme se okrást fyzicky i duševně, nechali jsme si vzít ikonu architektury od jediného českého architekta, který ovlivňoval svou prací svět. Nechali jsme si pošpinit a zahodit důkaz toho, že vše je možné, že lze hořet kosmickou energií po celej život.

518