Logo text

Zlatá éra českého filmového plakátu 1960 - 1989

GD FI
24 05 2011

Výběrová výstava představí 33 plakátů předních československých výtvarníků, kteří od počátku 60. let vytvářeli autorské, výtvarné plakáty pro Ústřední půjčovnu filmů.

Československý filmový plakát 1960 – 1989. Výstava autorských výtvarných filmových plakátů, které vytvořili přední českoslovenští výtvarníci v rozmezí let 1960 – 1989 pro Ústřední půjčovnu filmů v Praze. Návrhům filmových plakátů se od počátku 60. let věnovali významní českoslovenští výtvarníci. Díky specifické atmosféře v tehdejším Československu, kdy neexistovala komerční reklama ani trh, mohly vznikat filmové plakáty naprosto odlišné od soudobé plakátové produkce, jež existovala v ostatních zemích Evropy (kromě Polska, kde tradice autorských filmových plakátů požívala podobně privilegovaného postavení jako v Československu). Výtvarníci nemuseli za každou cenu na plakátech znázorňovat tváře herců a naopak mohli do svých výtvarných návrhů transformovat jazyk své volné tvorby, mnohdy inspirovaný v té době novými uměleckými směry, jako byly pop art, lettrismus, český informel a další. Vznikaly tak filmové plakáty vysoké umělecké úrovně.

Z existenčních důvodů (neexistence trhu s uměním, nemožnost výstav) se plakátové tvorbě, ale i další práci na poli užitého umění (obálky knih, ilustrace apod.), věnovali nejvýznamnější výtvarní umělci té doby, pro něž představovala práce na poli užitého umění jednu z mála možností obživy. Tak se zrodil zázrak československého filmového plakátu.

Výstava představí 33 filmových plakátů těchto 12 předních autorů: Bedřich Dlouhý, Milan Grygar, Zdeněk Kaplan, Karel Machálek, Zdeněk Palcr, Olga Poláčková Vyleťalová, Kája Saudek, Bohumil Štěpán, Karel Teissig, Karel Vaca, Josef Vyleťal, Zdeněk Ziegler.

Československý filmový plakát se spolu s plakátem polským stal legendou na poli užitého umění v celoevropském měřítku.

31. 5. – 30. 6. (vernisáž je v pondělí 30. 5. od 18.00 hod) !!!

<%reklama%>

biggboss