Logo text

Den architektury
Vladimir 518 a Muzeum

BB A
26 09 2012

V rámci Dnů architektury jste všichni srdečně zváni na procházku s Vladimirem 518 po magickém trojúhleníku na pražském Muzeu. Bude se dle všech očekávání týkat radikální architektury druhé poloviny 20. století. Tři projekty, exteriéry i interiéry a jedno velké překvapení.

PRAHAMUZEUM
Budova bývalého Federálního shromáždění – Prager, Albrecht, Kadeřábek
Nerealizovaný projekt překryvu Hlavního nádraží – Karel Prager a Studio Gama
Budova bývalého Transitního plynovodu – Transgas – Aulický, Loos, Eisenreich, Malátek

Neděle 30. 9., 17:00, před hlavním vstupem do Federálního shromáždění
(původně byl ohlášen čas 18:00, ale z technických a provozních omezení budov musíme začít již v 17:00!!)

DEN ARCHITEKTURY
Objevte své město
Procházky po českých a moravských městech
S architekty a teoretiky ZDARMA
Druhý ročník festivalu konaného k mezinárodnímu dni architektury navazuje na úspěšnou oslavu Dne Architektury v loňském roce, kterou navštívilo přes 3000 lidí v třiceti českých městech. Festival proběhne formou architektonických procházek po českých a moravských městech, včetně hlavního města Prahy. Celá akce nabídne široké veřejnosti ojedinělou příležitost objevit místní architektonické unikáty v doprovodu řady významných českých architektů a historiků architektury. Ti provedou zájemce po zajímavých stavbách současné architektury a upozorní na historické krajinné a urbanistické souvislosti a zvláštnosti.

boss