Logo text

Nová kniha
Davida Böhma
a Jiřího Franty

BB GR
09 10 2012

Bigg Boss s radostí oznamuje, že ještě do konce roku spatří světlo světa nová kniha uměleckého dua David Böhm a Jiří Franta, která neobyvklým způsobem shrne jejich dosavadní tvorbu. Záběr publikace sahá od kresebných experimentů se zapojením motorek, jeřábu, stromu a tak podobně, přes náročné časosběrné realizace, které zanikly s koncem výstavy, až k performacím ve veřejném prostoru. Více než “klasický katalog” se jedná o knížku, která svým vlastním jazykem popisuje zkoumání na poli kresby a možnosti spolupráce.
Kniha je seřazena do kategorií/pojmů, které většinou autoři používají k popisu své práce jako např. proces, časosběr, chyba, omezení, ilustrace, prázdný prostor, rukopis atp. Tyto hesla vnímají jako určité kolíky, které vyznačují prostor, kde se pak odehrává hra s otevřeným koncem.
Autorem grafické podoby, která zásadně ovlivňuje podobu knihy, je Marek Meduna.

boss