Logo text

Sen Karla Pragera
Zrealizovaný, ale v Gruzii

A
13 03 2011

V Praze, v budově bývalého Federálního shromáždění, zrovna probíhá výstava architekta Karla Pragera s názvem Město nad městem. Název pro pragerovskou výstavu velmi trefný, protože vedle pyramid bylo v tvorbě božského Karla ještě jedno důležité téma, a to městská víceúrovňovost. Jeho projekty megastruktur pro pražské Košíře je to nejodvážnější, co za svojí plodnou kariéru vytvořil a přestože koncept, výkresy i modely působí v podstatě utopisticky, jak mi bylo potvrzeno od mnoha Pragerových spolupracovníků, projekt měl ve své konečné fázi jasný cíl a tím byla realizace. Té se bohužel Praha již tradičně nedočkala.
Odleskem a výbornou připomínkou je zrealizovaná budova Ministerstva dopravy v gruzínském Tbilisi. Projekt je nápadně podobný tomu pražskému a důvody jsou pravděpodobně velmi prosté. V rámci bratrské spolupráce se na začátku 70. let “plány (na projekt pro Košíře) pravděpodobně dostaly až do Tbilisi a tam bylo podle nich postaveno ministerstvo dopravy. Viděla jsem tuto budovu v roce 1991. Stavba měla všechny neduhy, které jsme znali z československého stavebnictví, třeba špatně upěchovaný beton a ani kvalita finálních prací byla nepříliš dobrá,“ uvádí architektka Radomíra Sedláková.

Ministerstvo dopravy v Tbilisi, Gruzie

Karel Prager, model jedné ze struktur pro pražské Košíře

Zvedání konstrukce pro budovu Federálního shromáždění

El Lisickij – Žehličky Mraků (1923)

518