Logo text

ZebOne
Nový web

GR GD
06 01 2015

Sleduj novej web pražskýho jezdce ZebOne!
ZEBONE PATŘÍ V SOUČASNÉ DOBĚ MEZI ZÁKLADNÍ KAMENY GRAFFITI V PRAZE.
BOHATÁ HISTORIE JEHO TVORBY, JEJÍŽ ZÁSADNÍ A NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE I ILEGÁLNÍ PRODUKCE, JÍŽ SE V DNEŠNÍ DOBĚ VĚNUJE UŽ JEN SPORADICKY, SAHÁ DO DRUHÉ POLOVINY DEVADESÁTÝCH LET.
V SOUČASNOSTI TEDY ZBÝVAJÍ LEGÁLNÍ ZDI A PLOCHY VE VEŘEJNÉM PROSTORU POSKYTOVANÉ ÚŘADY ČI SOUKROMÝMI SUBJEKTY K TVORBĚ A VZÁJEMNÉ INTERAKCI S MĚSTSKÝM PROSTŘEDÍM, KDE SE SE SVÝM NADSTANDARDNÍM PŘÍSTUPEM SNAŽÍ VYTVÁŘET NEOKOUKANÁ VELKOFORMÁTOVÁ DÍLA.
NEUSTÁLOU ANGAŽOVANOSTÍ VE SFÉŘE GRAFFITI POSUNUJE OPĚT A ZASE HRANICI DÁL SMĚREM K JEHO DALŠÍMU VÝVOJI I ZA CENU NUTNÝCH PŘEŠLAPŮ SOUVISEJÍCÍCH S HLEDÁNÍM TÉ SPRÁVNÉ CESTY.
NECHCE STÁT NA MÍSTĚ.

http://www.zebone.cz

boss