Logo text

POST–APO už za měsíc!

GR BB
11 08 2015

Přesně za měsíc bude vernisáž výstavy POST–APO, o které jsme Vás informovali už dříve zde. Přinášíme aktualiziované info a níže fotky sítotiskového plakátu (vytištěno v dílně Analog!Bros), který bude na verni a během výstavy k dostání. Grafika je po vzoru dvouhlavých karet vy si ho můžete pověsit dle vašeho gusta.

Rutinéři domácí street artové a graffiti scény, Michal Škapa, známý také jako TRON a Ondřej Vyhnánek coby X-DOG, připravují ve spolupráci s *PopUpStudiem* výstavu s názvem POST–APO (11. 9. – 13. 9. 2015, PopUpStudio, Havanská 3a, Praha 7), na které se nově prezentují jako spoluautoři výrazných a expresivních závěsných obrazů komentujících současné civilizační klima.

Pomalu ale jistě rozvíjející se trend krátkých a neinstitucionalizovaných pop-up výstav čím dál tím více oslovuje – po vzoru vyspělých výtvarných scén – převážně mladší české umělce, kteří zde nacházejí uvolnění otěží klasických, komerčních i nezávislých galerijních subjektů a nabízejí tak alternativní model autorské prezentace ve světle modelu „do it yourself“ či komunitněji laděných akcí. Umělecké duo Michal Škapa a Ondřej Vyhnánek sledují tento vzor a představují na formátu krátkodobé výstavy svůj netradiční kooperativní koncept malířské tvorby.

Kooperace či spoluautorství je princip, který je pevně zakořeněn a slibně rozšířen v graffiti a street artových komunitách po celém světě. Českým divákům mohou být známí How and Nosm, umělecké graffiti duo, které bylo součástí výstavy Městem posedlí (GHMP, 2013) či polští Etam Cru, výraznými osobnostmi mohou být i ukrajinští Interesni Kazki, arizonští FAILE či němečtí Zebrating a Os Gemeos z Brazílie. Michal Škapa s Ondřejem Vyhnánkem realizovali množství nástěnných maleb, několik i ve spolupráci s autory jako Pasta Oner či Jan Kaláb – viz mural (nástěnná fasádní velkoformátová malba) na Národní třídě, který aktuálně mizí za vznikající novostavbou. „Nyní se však setkáváme s modelem autorství, kdy dva autoři vytvářejí komplexní závěsný obraz, který není spojením odlišných segmentů, autonomních artworků jednotlivých autorů, ale je výsledkem společného tvůrčího procesu. Škapa a Vyhnánek se zde realizují skrze prolínání technik, vzájemnou konfrontaci vlastních symbolických rejstříků, skrze vrstvení dvou tvarosloví a vpisováním vlastní stopy do rukopisu druhého spolutvůrce“, říká kurátor pop-up výstavy Pavel Kubesa.

S ohledem na obsahové průsečíky tvorby obou autorů je pak jejich společný zájem o spoluutváření malby logickým vyústěním. Post-apokalyptická nálada, zjevná často jak v jejich samostatných autorských dílech, tak i v případě nových kooperativních maleb, stojí pevně na zájmu obou umělců o možnosti současné civilizace, o procesy, které směřují a řídí globální vývoj nad rámec lidské civilizace. „Důležitým momentem je fakt, že Škapova a Vyhnánkova témata nejsou prázdnými expresivními pózami, ale hlubší rozvaha jejich vyprávění se často opírá o pevný a silný vizuální výtvarný názor, který vymaňuje jejich malby ze sféry konspiračních teorií a posouvá je spíše do polohy meditativního vyrovnávání se s možnou a nejasně pravděpodobnou budoucností lidstva“, dodává Kubesa.

Výstava POST–APO představí nejen série maleb, které Michal Škapa s Ondřejem Vyhnánkem vytvořili společně. Výstavu doplní i několik typických autorských objektů obou umělců. Aktuální výstava POST–APO je předznamenáním velkého projektu, který je oběma umělci připravován na rok 2016.

Info o autorech:

Michal Škapa (nar. 1978) je neodmyslitelnou součástí fungování místní graffiti scény. Dlouhodobě přispívá k její životaschopnosti nejen jako výkonný umělec, ale také jako realizátor množství grafických návrhů knih, katalogů, plakátů. Pracuje v rozlišných médiích a formátech od realizace muralů, akrylové rukopisné abstrakce, airbrushové figurativní kompozice, až po site-specific instalace a prostorové objekty. Prezentoval Českou republiku na výstavě v EXPO 2010 v Šanghaji, vystavoval v řadě prestižních galerií (GHMP, Mánes, DOX, Trafačka, Gask v Kutné Hoře, GAVU v Chebu). Na podzim 2014 realizoval velkou samostatnou výstavu Graffoman v pražské The Chemistry Gallery. Je zakladatelem sítotiskové dílny Analog!Bros a blízkým spolupracovníkem labelu BiggBoss.

Ondřej Vyhnánek aka X-DOG (nar. 1983) hovoří o podstatě své tvorby jako o „houbě, která nasává okolní svět“. Namísto příznačné typografické obsese klasických graffiti writerů, od počátku tvorby se do jeho realizací vkrádá silný narativní prvek, charakter určitého superhrdiny či komentář aktuální lidské situace. X-DOG realizoval velké množství muralů, s Pastou Onerem, Janem Kalábem a Michalem Škapou je spoluautorem nástěnné realizace na Národní třídě. Dlouhodobě pracuje s keramikou, ze které vytváří výrazné expresivní objekty, bysty a modely. V Rio de Janeiro realizoval s Plebem velkolepou mozaiku ve veřejném prostoru v prostředí chudinské favely.

PopUpStudio se nachází v budově NEO, jejíž historie sahá až do roku 1921. Vystřídala se zde slévárna, autoservis nebo výrobna kožených bot a kabelek. V roce 2011 si objekt vzal pod kontrolu architekt David Cais, který ho zrenovoval a dal mu jméno NEO. PopUpStudio se otevřelo pro veřejnost 4. 12. 2014. Součástí je fotoateliér, galerie a pop-up store, který provozují fotografka Alžběta Jungrová a Josef Změlík.
*
Michal Škapa & Ondřej Vyhnánek
The Chemistry gallery a PopUpStudio uvádí
POST–APO
11. 9. – 13. 9. 2015
Kurátor: Pavel Kubesa
PopUpStudio – Gallery
Havanská 3a
Praha 7*