Logo text

Diedrich Diederichsen: Über Pop-Musik

B
24 10 2015

Are a Goethe-Institut v Praze uvádí

Diedrich Diederichsen: Über Pop-Musik

+ diskuze s autorem moderovaná hudebním publicistou Pavlem Klusákem

Goethe-Institut v Praze, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Středa 4. 11. 2015, 19:00 (v anglickém jazyce, vstup volný)

Významný německý spisovatel, hudební publicista a kulturní kritik Diedrich Diederichsen představí české veřejnosti svou novou knihu Über Pop-Musik (2014) ve společnosti moderátora a českého hudebního publicisty, Pavla Klusáka.

Diedrich Diederichsen (1957, Hamburk) patří v německém jazykovém prostředí populární hudby a teorie k nejdůležitějším autorům. Představuje spisovatele, který je schopen ve svých textech reflektovat pohyby v různých společenských oblastech od hudby, výtvarného umění, divadla přes politiku až k populární kultuře. Diederichsen je autorem neuvěřitelného množství textů, z nichž většina je přístupných pouze v němčině. Jeho texty jsou publikovány v celé řadě periodik a publikací například Texte zur Kunst, Die Zeit, die tageszeitung, Der Tagesspiegel, Süddeutsche Zeitung, Theater heute, Artscribe, Artforum, Frieze.

Jeho nejucelenějším teoretickým dílem je kniha Über Pop-Musik (2014), ve které sleduje šíři pole Adornovy kritické teorie nebo Foucaultovy diskursivní analýzy a pátrá v nich po nové, zásadní definici „popu“, nejenom coby hudebního žánru, ale i „jiného druhu předmětu“, jenž přesahuje rámec hudby. Pro výtvarné publikum je znám především díky jeho spolupráci s Anselmem Frankem na výstavách a publikacích týkajících se témat animismu, antropocénu a kalifornské counter-kultury 60. let minulého století.

Hudební publicista Pavel Klusák (1969, Praha) se zaměřuje na současný nezávislý rock a nonartificiální hudbu. Jeho články jsou podloženy důkladnou znalostí moderní evropské i americké hudby a vynikají neotřelým jazykem.
 Klusák vedl rozhovory s celou řadou významných osobností hudby, například s Peterem Gabrielem, Johnem Calem, Laurií Anderson, Mikem Pattonem, Matthewem Herbertem a dalšími. Řadu let byl redaktorem časopisu Týden, poté působil v týdeníku Respekt a od podzimu 2009 píše stránku o hudbě do sobotní přílohy Orientace Lidových novin. Píše také do Hospodářských novin, A2 kulturního týdeníku, HIS Voice aj. Spolupracuje s Českým rozhlasem, podílí se na výběru hudebních snímků pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, pořádá poslechové pořady a věnuje se mnoha dalším činnostem jako je dokumentární film nebo jeho hudební label Klíče.