Logo text

Zakázané oblasti> budoucnost, která nebyla

A FO
12 11 2015

Ponoř se do světa zakázaných oblastí, Do světa na pomezí sci-fi a reality, nekonečné zimy, Star Wars a dalších fantaskních světů. Spolu s tím vším vstoupíš především do světa nekonečné pomíjivosti našeho bytí, které fotografie z projektu ruského fotografa Danily Tkačenka Zakázané oblasti čiší.

Vidíme na nich solitérní objekty: opuštěné součásti vesmírných a vývojových projektů, opuštěné observatoře, součásti vesmírných lodí, největší dieselovou ponorku světa vyvrženou na zem a zapadanou sněhem, prototyp jediného kolmo vzlétajícího sovětského letadla, troposférické antény i antény pro meziplanetární spojení, hangáry i zdevastovaná technologická zařízení…

Vidíme na nich ale především mlčenlivé svědky neuskutečněných snů a vizí. Memoriály jedné doby a jedné zaniklé říše.

“Cestuji a hledám místa, která měla velkou důležitost pro technický pokrok, a která jsou nyní opuštěná. Tato místa ztratila svoji důležitost spolu s utopickou ideologií, která se stala zastaralou. Tajná města, která nemohou být nalezena na mapách, zapomenuté vědecké triumfy, budovy až nelidské komplexnosti. Perfektní technokratická budoucnost, která nikdy nepřišla.” – D.Tkačenko.

Kniha vyjde v listopadu knižně. Další informace k projektu najdete na jeho webu

Charvi