Logo text

London Estates > Balfron tower

A
08 12 2015

Balfron tower je prvním velkým projektem Ernő Goldfingera. Vež poskytující sociální bydlení vznikla jako počáteční stavba formující sídliště Brown field estate ve východní části Londýna – Tower Hamlets, Poplar. Vež s přilehlými budovami byla postavena mezi lety 1965-67. Vize, kterou ztělesňovala tato obytná věž, měla přinést novou kvalitu sociálního bydlení a masově nahradit slumy, které byly ještě v 60.letech v Anglii dost rozšířené. 
Na projektech Ernő Goldfingera je patrný vliv klasiků jako byl Corbusier a jeho Unité d’habitation anebo Auguste Perret, průkopník použití betonu v architektuře.


Typické pro jeho návrhy je oddělení vertikalních komukací a technických místostí, které jsou umístěny v samostatně stojící věži vedle budovy. Komunikační věž je propojena s byty horizontálními chodbami „Streets in the sky“. Tyto chodby zpřístupňují byty vždy po třech patrech. Celá betovaná struktura věže je pak členěná dvěma pásy mezonetových bytů, jedním v přízemí a druhým uprostřed budovy. Dnes je komplex budov chráněný a prochází rekonstrukcí. 
*Balfron tower* si vybral jako kulisu do svýho novýho videa Wiley, kterej se narodil ve východním Londýně, přesněji Bow, kde mu v současné době planují postavit sochu za přínos komunitě (petici podepsalo víc jak 2000 lidí).