Logo text

Stanovisko labelu BiggBoss k současnému ovzduší v české společnosti

BB
19 02 2016

Jelikož se v české společnosti děje spoustu, při nejmenším kontroverzních událostí, rozhodli jsme se jako label a společenství podobně smýšlejících lidí nemlčet a vydat oficiální prohlášení, které si můžete přečíst níže.

Nikomu tuto myšlenku, ani názor nevnucujeme, avšak přišlo nám alarmující, se k těmto aktuálním souvislostem nevyjádřit.

Podepsali:

Vladimir 518
Orion
DJ Mike T
Hugo Toxxx
James Cole
LA4
DJ Doemixxx
Sifon & WWW
DJ Alyaz
Refew
Alice Reindlová
Michal Škapa
NobodyListen
Vít Hradil
Stefan Motika
Jakub Sejk
Jakub Stýblo
Kristina Ambrozová
Maniak
Dyrty
Tadeáš Trojánek
Adam Konrád
Honza Vondráček
Oldřich Pátek
Jan Havel

Text:

BiggBoss je viditelný jako hudební label, vydavatelství, seskupení rozdílných individualit. Jakožto kulturní instituce je však určitým prostorem život – prostor, jemuž nechybí opěrné hodnotové body a názorové vektory. Je to prostor umělecký stejně jako prostor politický.

Se znepokojením hledíme na vývoj současné české společnosti – v obecné rovině jde o způsob nakládání s veřejným prostorem, o úroveň debaty a chování ve sdíleném prostředí; v konkrétní rovině jde o dílčí problémy jako je uprchlická krize, působení prezidenta Zemana, etc.

Věříme v ideál svobody každého jednotlivého člověka a jeho právo na individualitu a jedinečnost. Myslíme si, že jakákoliv forma paušalizace, ať se jedná o paušalizaci etnickou, rasovou, náboženskou etc., je škodlivý druh myšlení, který by neměl mít v moderní společnosti své místo. Člověk by neměl být souzen na základě příslušnosti k celku,ke kterému ho pojí určité viditelné znaky. Konkrétně to znamená, že odmítáme veškeré formy rasismu a xenofobie.

Nesouhlasíme s tím, aby nenávist vstupovala do veřejného prostoru způsobem, jakým nyní vstupuje, tedy aby byla legitimizována a racionalizována jako prostředek politické agendy. Je nepřípustné, aby surová hmota nenávisti byla racionálně manipulována a usměrňována za účelem dosažení politických cílů. To je podle nás cesta, která nemůže vést jinam než ke katastrofě. Naprosto odmítáme projevy násilí a agrese (viz. žižkovské autonomní sociální centrum Klinika). Vzestup všemožných radikálních figur a štváčů na výsluní pozornosti pokládáme za alarmující.

Věříme v kultivaci veřejného prostoru pomocí svobodné debaty a diskuze, v které mohou zaznít jakékoliv názory a argumenty, pokud to názory a argumenty budou, a nepůjde pouze o převlečené citoslovce hněvu a zamaskované údery pěstí.

Myslíme si, že by si lidé měli v první řadě pomáhat a snažit se o porozumění a co největší otevřenost. Základem pro takové myšlení je úcta ke každé lidské bytosti a láska k člověku obecně.

Zastáváme názor, že hysterie kolem uprchlické krize je z velké části virtuálně a mediálně vytvořena a přepjatost reakcí pramení ze strachu z všemožných přeludů a přízraků.

Nesouhlasíme s postoji a chováním prezidenta Zemana. Pokládáme je za ostudné.

Vymezujeme se proti populismu a snadným řešením. Nic jako snadné řešení neexistuje a snadná řešení vedou v konečném důsledku ke zločinům proti lidskosti. Je třeba se naučit vnímat současný svět takový, jakým se nyní zdá být – mnohotvárný, složitý, pluralitní. Měli bychom chtít usilovat o nemožné. Naučit se žít v novém živlu. Stará řešení nelze aplikovat na nové události a problémy, které horizont svého pochopení nesou v sobě.

BiggBoss