Logo text

Archigram > Plug-in City - Město jako stroj

A GD
21 10 2017

V 60. letech v reakci na stále převládající modernismus v architektuře vzniklo hnutí Archigram. Tato skupina radikálních neo-futuristických architektů z Anglie, tvrdila, že většina vznikající budov je příliš sterilní a modernismus se stává pouze “bezpečným” způsobem navrhování pro jeho příznivce. Jejich návrhy experimentují s modulární architekturou, novými možnostmi přepravy, a masovým konzumerismem.

Hlavní zakládající člen hnutí, architekt Peter Cook, přišel v roce 1964 s fiktivním projektem Plug-in city. Tento teoretický projekt se snaží reagovat na stále se zrychlující životní tempo, proces změny a nástup nových technologií. Město se v jeho pojetí stává stále se vyvíjejícím strojem, kde řád určuje pouze základní struktura a veškeré ostatní části, které časem zákonitě zastarají, jsou vyměnitelné. Najednou město není nikdy dokončené, žádný dům není nikdy zcela hotový, ale naopak jeho “nekompletnost” je estetizována. Jednotlivé funkce jako bydlení nebo kanceláře a další nezbytné služby jsou poskytovány ve formě kapslí, které jsou pouze zasunuty do technické megastruktury a můžou být kdykoliv nahrazeny. Celý proces je prováděn pomocí obřích jeřábů, které jsou její součástí.

I přesto, že žádný z projektů nebyl nikdy realizován, fiktivní návrhy hnutí Archigram měly velký vliv na současnou architekturu a ovlivnily celé řady nastupujících architektů, například i známého Jana Kaplického.

Marek Vilášek