Logo text

Filip Dujardin > Surrealistická architektura

A FO
29 10 2017

Belgickému umělci Filipu Dujardinovi nestačilo pouze zaznamenávat již existující budovy, ale rozhodl se využít svoje mistrovství ve fotografii a Photoshopu k vytváření dokonalých imaginárních koláží zobrazujících neexistující architekturu. Jeho montáže jsou sice fantaskní, nikdy ne však náhodné nebo vzniklé z pouhého rozmaru. Každý obraz představuje samostatný projekt, který začíná prvotní ideou, následně vytvořením fyzického a počítačového modelu ve Sketchupu, sběrem fotografického materiálu v okolí a dokonalým sestavením výřezů do konečné formy.

Síla Filipovy tvorby spočívá v dokonalém ovládnutí Photoshopu a pečlivém sběru dat. Dujardin těží z bohatého kulturního dědictví Belgie, rozmanitosti okolního prostředí a odkazu surrealistických umělců Renného Magritta a Raoula Servaise. Každá z jeho koláží vypadá na první pohled uvěřitelně, ale po podrobném zkoumání detailů lze objevit nesourodost a nesmyslnost. Nejedná se pouze o vizuálně přitažlivé koláže, ale Dujardinovy práce ukazují banálnost většiny všedních budov kolem nás a zpochybňují směr kterým se ubírá současná architektura.

Více: http://www.filipdujardin.be/

Marek Vilášek