Logo text

Shenzen Stock Exchange /
Miracle 2!

24 06 2011

V následujících pár měsících bude dokončena 246 metrů highrise (Žižkovská věž 216m) od holandské architektonické kanceláře OMA.
Hmotově se jedná o centrální věž (46 pater) se zvednutým pódiem do 36 metrů nad náměstí. Ve vyvýšené poloze výrazně zvyšuje jeho působení a odkazuje na činnost akciových trhů po celém městě. Podstatou akciových trhů je spekulace, založená na kapitálu, žádná gravitace, notorické pokračování. Role symbolismu přesahuje program. Po tisíciletí, pevná budova stojí na pevném základu, obraz přežil modernitu.
Stavba se representuje na významu akciového trhu a více než fyzicky se tomu přizpůsobuje. Není to obchodně kancelářská aréna, ale úřad s virtuálními orgány, které naznačují a ilustrují proces na trhu. Architektonická hodnota projektu je „Budova s plovoucí základnou“. Jako by se zvedla o stejnou spekulativní euforii řídící trh, bývalá základna se připlížila k věži, aby se stala plovoucí platformou. Podporuje prostor, který se uvolňuje na zemi. Burza má jednu z největších konzol na světě.
Projekt Shenzen Stock Exchange je mezníkem pro umístění finančního trhu Číny jako celku do jednoho města. Obdoba toho, co je pro Evropu Frankfurt.

A když ho nebylo vidět v pražském hoodu, seděl přikován v kanceláři OMA (Office for Metropolitan Architecture) v Rotterdamu a duchem běhal po platformě.

mira2