Logo text

War on Drugs:
End is near...?

20 07 2011

Varování! Obsahuje velmi konkrétní zobrazení násilí!!!!

„Celosvětová válka proti drogám zkrachovala s devastujícími důsledky pro jednolitvce i společnosti z celého světa. Padesát let po zavedení konvence OSN proti drogám a 40 let od chvíle, kdy prezident Nixon vyhlásil americkou válku drogám, jsme se dostali do situace, kdy jsou urychleně zapotřebí zásadní reformy globální kontroly drog. Ohromné výdaje na kriminalizaci a represi namířené proti producentům, překupníkům a uživatelům nelegálních látek zcela jasně neuspěly v efektivním zamezení jejich distribuce či spotřeby….“ – Tak přátelé, toto není výňatek z článku JX Doležala či PR drogového aktivisty. Tohle je úvod speciální zprávy Globální komise OSN pro drogovou politiku z června 2011.

Takhle zpráva (www.globalcommissionondrugs.org) je zcela revoluční. Ani ne tak ve smyslu toho, co obsahuje, protože se jedná o vcelku známe věci, ale tím, že je vůbec říká. Zcela jasně formuluje na základě faktů to, co my jsme sice dávno věděli i tušili, ale v minulých letech bylo zcela nemyslitelné, aby je takto zcela otevřeně byl schopen vyslovit jakýkoli zástupce celosvětové exekutivy (natož organizace tak bezzubé, jakou je OSN). Co dohnalo tyto bývalé státníky působící v téhle OSN trafice ke změně názorů (respekt určitě za to) a zaujmutí tak nezvykle rezolutního postoje?

Podle mě především situace v Mexiku, která se vymkla jakýmkoli měřítkům (viz tento článek od 13). I když sousedí přímo s USA, které ji na válku proti drogám poskytuje také nejvíce peněz, podpory i techniky, situace je tam zřejmě nejhorší na celém světě a překonává co do počtu mrtvých a brutality i nejhorší časy narkoválek v Kolumbii v 80.letech. Nad některými místy země ztratila vláda de facto kontrolu a k legalizaci drog, jakožto jediného způsobu nastolení pořádku, vyzval dokonce i sám mexický prezident Calderón.

Mexický blog blogdelnarco.com (fotky použité zde jsou jejich) shromažďuje každý den informace o průběhu této děsivé narkoválky. Den co den si tam s fotkami můžete přečíst o dalších nekončících hromadných vraždách, neuvěřitelné brutalitě a násilí, kterému je dnešní Mexiko vystaveno. Takhle soudobá kronika zvířecí brutality je sice ve španělštině, ale Google Chrome ji dobře přeloží do angličtiny.

Když letos v dubnu objevili mexické bezpečností složky hromadný hrob téměř 150 vesničanů u města Tamaulipas, které povraždili narcos, česká média tomuto případu nevěnovala žádnou pozornost. Možná by stálo za to dopátrat, o čem důležitém ten následující den psala MF Dnes, nebo co byl za zpravodajský „trhák-otvírák“ na ČT či na Nově. A to byl jeden z desítek podobných případů.

Jedno z nejvíc otřesných videí, které bylo na uvedeném blogu publikováno ukazuje skupinu maskovaných ozbrojených narcos, kteří za zvuku hudby (maskující hrozný zvuk vydávaný jejich oběti) nejprve vykastrují svého za nohy pověšeného zajatce, pak mu podříznou krk, nechají ho vykrvácet jako zvíře a postupně mu uřezávají končetiny z těla a dávají je do igelitových pytlů. To si uvolněně fotí na mobily.

Vedle tohohle lidského odpadu vypadají řezníci z teroristických organizací jako vcelku humánní boyz. Link na video uvádím na úplném konci článku opravdu jen jako referenci, která možná pomůže někomu se začít zajímat o důsledky a příčiny některých věcí, jinak shlédnutí silně nedoporučuji pro jakkoli slabou povahu. Já osobně ho nebyl schopný dokoukat a to jsem viděl leccos.

Je to vrchol snuffové šílenosti, ale zároveň smutný symbol výsledku desítek let trvající nesmyslné války proti drogám. Válka proti drogám je totiž svým způsobem válkou proti člověku, proti jeho podstatě.

Zde nalezneš video o kterém píšu v článku, znovu upozorňuji, pouze pro silné nervy!

Charvi